Torn del Vallès Occidental per participar en la mobilitat del futur

By pdmobilitat.cat 10 mesos ago
Home  /  Actualitat  /  Torn del Vallès Occidental per participar en la mobilitat del futur

El dilluns 8 d’abril va arribar el torn del Vallès Occidental per participar en el desenvolupament del Pla Director de Mobilitat (pdM). La sessió territorial organitzada per l’equip de l’ATM va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental a Terrassa.

La gerent del Consell Comarcal, Núria Carrés, va donar la benvinguda als assistents que suposaven una nodrida representació de les entitats i organitzacions del territori, que inclou 33 municipis i una població de més de 800.000 habitants. En aquesta benvinguda la gerent també va tractar les sinergies entre el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i el pdM.

La primera part de la sessió va comptar amb una presentació de la diagnosi de la mobilitat de la comarca a partir de les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF). Després es va fer una dinàmica amb preguntes ràpides que van posar en context les temàtiques a tractar pels grups de treball.

El treball en grup va ajudar a identificar les inquietuds del territori i va servir per generar un debat viu sobre els reptes de la mobilitat futura a la comarca i en l’àmbit d’actuació del pdM. En el debat plenari es van tractar els temes següents:

 • La problemàtica de l’alta congestió de les principals vies urbanes i les d’alta capacitat de la comarca.
 • La falta d’aparcaments dissuasius (Parks & Rides) fora de les grans ciutats, per accedir des de municipis més petits.
 • La manca de transport públic accessible, tant a les estacions i vehicles d’ADIF com als autobusos interurbans.
 • La necessitat d’impulsar la connectivitat ferroviària en l’eix Terrassa-Sabadell
 • La millora de les relacions internes a la comarca per fer una xarxa efectiva de transport públic.
 • La manca d’inversió transversal ‒viària i ferroviària‒ en l’eix Terrassa-Granollers i en les relacions transversals a la comarca.
 • Els desplaçaments particulars generats pels moviments escolars que indiquen la necessitat de potenciar el transport escolar a municipis amb dispersió de població (urbanitzacions).
 • La intermodalitat amb altres mitjans de transport per afavorir la mobilitat activa.
 • Una adequada planificació i governança entre municipis per millorar la mobilitat de mercaderies i dels centres generadors de mobilitat (CGM).
 • En aquest sentit, també cal potenciar les connexions entre els centres urbans i els CGM.
 • El col·lapse de les infraestructures properes als polígons de Barberà i l’augment dels desplaçaments de mercaderies amb l’e-commerce.
Categories:
  Actualitat, News, Uncategorized @ca
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)