Sessió tècnica dedicada als reptes dels Centres Generadors de Mobilitat

By pdmobilitat.cat 5 mesos ago
Home  /  Actualitat  /  Sessió tècnica dedicada als reptes dels Centres Generadors de Mobilitat

El 16 de maig la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va acollir, un cop més, una nova sessió tècnica participativa dedicada a un dels principals factors que determinen els desplaçaments de les persones en el seu dia a dia: els Centres Generadors de Mobilitat (CGM). Dins d’aquest concepte s’inclouen els polígons d’activitat econòmica, els centres sanitaris, educatius i comercials i altres zones que puguin generar una gran afluència de persones, com, per exemple, l’aeroport de Barcelona.

Seguint l’esquema habitual d’altres sessions participatives, la primera part de la jornada es va dedicar a fer una presentació per posar en context el nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM).

A continuació, es va fer una diagnosi dels CGM en la que es va posar de manifest la gran diversitat de punts que atrauen una gran mobilitat a l’àmbit d’actuació del pdM. Així, trobem 800 polígons, 729 centres sanitaris, 3.707 centres educatius (d’educació infantil, primària i secundària), i 131 facultats i escoles universitàries a tot el territori del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

La segona part de la sessió tècnica es va realitzar la dinàmica de participació amb tots els assistents, establint grups de treball que van tractar diversos temes relacionats amb la problemàtica de la mobilitat dels CGM. Del debat posterior van sorgir les següents idees principals:

  • Els CGM han d’afrontar nombrosos reptes, com la mobilitat dels treballadors, la conscienciació del paper de les persones en la forma com es desplacen, i en millorar la coordinació i la cooperació entre tots els agents situats als CGM per facilitar una intermodalitat eficient.
  • Cal potenciar la figura del gestor de mobilitat com a actor principal en l’acompanyament, la implementació i seguiment dels plans de desplaçament d’empresa (PDE).
  • És necessari fomentar els avantatges dels PDE: beneficis ambientals, estalvi de diners pels treballadors i empreses, reducció de l’accidentalitat i dels problemes de trànsit, etc.
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (50 articles)