pdM 2020-2025

Entenguem el pla director de Mobilitat

Què entenem per mobilitat?

A l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) entenem per mobilitat el conjunt de desplaçaments que realitza la ciutadania en el transcurs del seu dia a dia. Aquests moviments es porten a terme mitjançant l’ús de diferents mitjans de transport que faciliten que l’usuari pugui moure’s amb certa facilitat fins al seu destí.

Les 12 comarques del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) aposten per desenvolupar una mobilitat cada vegada més responsable amb el medi ambient i centrada en les diverses necessitats de la ciutadania. És per això que l’ATM impulsa diferents accions per reduir de manera progressiva el consum de combustibles fòssils i, conseqüentment, els impactes ambientals i sobre la salut de les persones que se’n deriven.

Què és el pdM?

El Pla director de mobilitat (pdM) és l’instrument per planificar la mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), tenint en compte totes les modalitats de transport que en formen part, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei de mobilitat. La principal finalitat del pla és aconseguir que els desplaçaments siguin al màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania.

Què és el pdM del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona?

Des de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona es redacta el pdM per planificar i dissenyar la mobilitat de l’àmbit territorial del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Per fer-ho s’han analitzat diferents aspectes relacionats amb la mobilitat per tal de definir les estratègies i actuacions que garanteixin un sistema de mobilitat eficient, accessible i inclusiu que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Eixos d’actuació

 • Planificar coordinament l’urbanisme i la mobilitat.
 • Tenir una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada.
 • Gestionar la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat.
 • Oferir un transport ferroviari de més qualitat.
 • Gaudir d’un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient.
 • Disposar de noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern.
 • Accedir de manera sostenible als centres generadors de mobilitat.
 • Assolir l’eficiència energètica i l’ús de combustibles nets en l’àmbit del transport.
 • Garantir el coneixement i la participació de la ciutadania en la mobilitat.

Quins aspectes tindrà en compte el nou Pla director de mobilitat 2020-2025?

1.

Continuar amb les estratègies establertes en l’anterior pla de mobilitat que van donar un bon resultat i establir-ne de noves per tal de millorar les debilitats que s’hi van identificar.

2.

Adaptar els canvis a la nova realitat social, territorial, econòmica i ambiental.

3.

Incloure-hi les noves tendències en mobilitat, com ara la T-mobilitat, les restriccions de circulació, el nou escenari de peatges, el concepte MaaS (mobilitat com un servei) o la mobilitat compartida.

4.

Promoure el canvi d’hàbits de la ciutadania mitjançant l’economia col·laborativa, l’impuls del comerç electrònic o l’ús del vehicle elèctric i autònom, entre d’altres.

5.

Integrar-hi les noves eines tecnològiques per extreure informació sobre la mobilitat.

Objectius de pdM

Assegurar l’accessibilitat de la ciutadania als diferents modes de transport.

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Vetllar per una mobilitat sostenible i segura.

Millorar la competitivitat del teixit econòmic del territori.

Facilitar la igualtat d’oportunitats a totes les persones.

ABAST DEL PDM

Tot i que la major concentració de transport urbà està ubicada a l’àrea metropolitana de Barcelona, el pdM abraça les 12 comarques que configuren el que denominem Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB):

 • Alt Penedès
 • Anoia
 • Bages
 • Baix Llobregat
 • Barcelonès
 • Berguedà
 • Garraf
 • Maresme
 • Moianès
 • Osona
 • Vallès Occidental
 • Vallès Oriental

La mobilitat que ve

A peu

Anar a peu és una de les opcions més saludables per desplaçar-se. A més de ser un mètode econòmic i eficient, permet descobrir nous racons de l’entorn a la vegada que es fa salut.

En bicicleta

La bicicleta permet fer un desplaçament saludable i més ràpid que anant a peu, i és el mètode de transport individual més econòmic i que menys contamina. Per això, cada vegada gaudeix de més protagonisme dins de la nostra societat.

En transport públic

Fomentar el transport públic és sinònim de reduir la contaminació i afavorir una mobilitat molt més sostenible. Els principals mètodes de transport públic que formen part de la xarxa de mobilitat de l’ATM són:

 • Bus (urbà i interurbà)
 • Metro i tramvia
 • Ferrocarril (Rodalies i FGC)

En vehicle privat

Els elevats índexs de contaminació a les ciutats fan replantejar-se la regulació de l’ús d’aquest mitjà de transport particular. Des de l’ATM es remarca que el vehicle privat només s’hauria de fer servir en els desplaçaments estrictament necessaris en els quals no hi ha altres possibilitats de transport. A més, s’impulsa l’ús compartit del vehicle privat i el del vehicle elèctric per aconseguir una mobilitat molt més respectuosa amb l’entorn.