S’han finalitzat els primers estudis instrumentals del pdM

By pdmobilitat.cat 1 any ago
Home  /  Actualitat  /  S’han finalitzat els primers estudis instrumentals del pdM

L’informe territori i socioeconòmic ha estat un dels primers dels estudis instrumentals finalitzats del nou pdM. Les principals conclusions de l’estudi per a l’any 2025 al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) es resumeixen en:

  • S’assoliran els 6 milions d’habitants.
  • 170.000 nous llocs de treball.
  • Augment de la mobilitat vinculat a la creixent immigració estrangera, a l’envelliment de la població i a l’augment del col·lectiu turístic.

I planteja dos grans reptes relacionats amb la mobilitat: donar cobertura a les necessitats de mobilitat de la nova demanda i reduir els desequilibris entre població ocupada i llocs de treball.

Descarregar l'informe sencer

 

També s’ha finalitzat el document Estratègia per la xarxa de vianants de l’àmbit del pdM. Aquest treball defineix diferents estratègies per als vianants a implementar, resumides en:

  • Incorporar el vianant en les diferents etapes de la planificació.
  • Assentar les bases d’una xarxa de vianants interurbana.
  • Identificar i desenvolupar una xarxa d’infraestructures per a vianants.
  • Garantir l’accessibilitat i seguretat a tota la xarxa en general i en particular a les infraestructures que permeten la intermodalitat.
  • Estandarditzar la senyalística.
  • Fomentar la xarxa per a la mobilitat a peu.
Descarregar el document de l'Estratègia
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)