El vehicle autònom i altres aspectes innovadors de la mobilitat

By pdmobilitat.cat 7 mesos ago
Home  /  Actualitat  /  El vehicle autònom i altres aspectes innovadors de la mobilitat

El 6 de juny la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va acollir la darrera sessió participativa sectorial dedicada als aspectes més innovadors de la mobilitat i a saber l’impacte que tindran en un futur immediat.

Com a totes les sessions participatives realitzades, la primera part de la jornada es va dedicar a fer una presentació per posar en context el nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM). Seguidament, es va fer una presentació tècnica dels quatre aspectes innovadors que es van tractar en aquesta sessió:  vehicles de baixes emissions (VBE), vehicles autònoms (VA), digitalització de la mobilitat i polítiques de canvi modal.

La sessió sectorial va continuar amb la realització de la dinàmica participativa amb els assistents, establint grups de treball que es van repartir els 4 aspectes innovadors. En el debat posterior les persones convidades a la sessió van destacar els temes següents:

VEHICLES DE BAIXES EMISSIONS

 • En un escenari a curt termini (2025), es considera que la convivència de diferents tipus de vehicles serà d’un 25% nets i d’un 75% els restants.
 • La mobilitat elèctrica no es la solució definitiva però cal prioritzar els vehicles menys contaminants.
 • En relació als punts de recarrega cal crear una plataforma única pel territori i que funcioni. També cal obligar a que les benzineres en tinguin. S’evidencia la necessitat de donar més incentius a l’ús i d’adequar les infraestructures elèctriques perquè s’adaptin a la demanda dels punts de recàrrega.
 • Cal augmentar les flotes d’autobusos de VBE, renovar les flotes de vehicles de DUM (distribució urbana de mercaderies) i les flotes públiques de vehicles.

VEHICLES AUTÒNOMS

 • S’espera que pel 2040-2050 es produeixi la gran explosió dels vehicles autònoms.
 • Cal desenvolupar un nou marc legislatiu per cada espai on el VA circuli per garantir la seguretat.
 • S’ha de ser prudent amb els drons: caldrà fer moltes proves pilot i establir limitacions.
 • Serà necessari fer inversions per adequar les infraestructures als VA (senyalística, comunicacions…).

DIGITALITZACIÓ DE LA MOBILITAT

 • La mobilitat compartida i col·laborativa precisa d’una regulació dels serveis i oferir transport públic a demanda
 • La mobilitat com un servei (MaaS) ha d’integrar i permetre l’accés a diferents serveis complementaris de transport en una única oferta digital de mobilitat, amb la mobilitat activa i un servei eficient de transport públic com a base.
 • Cal compartir dades per qui fa l’algorítmica de qui determina la ruta òptima, això pot provocar un conflicte d’interessos
 • L’ecosistema del usuari és la variable dominant en la MaaS, per sobre de l’ecosistema públic o privat
 • En el sector de la DUM les furgonetes elèctriques compartides canviaran el model de funcionament, es planteja un escenari en el que hi haurà hubs de distribució per fer el repartiment i tornar‒les.

POLÍTIQUES DE CANVI MODAL

 • Es calcula que pel 2021 hi haurà un 70% menys de peatges explícit a Catalunya pel que cal estudiar el canvi modal que això suposarà.
 • També es proposa estudiar la implantació d’un peatge urbà, considerat necessari per a reduir la contaminació, per això és necessari estudiar amb detall la tipologia, objectius, tarifes d’aquest possible sistema.
 • Gestió de l’aparcament per habilitar espais per carsharing i unificar ordenances.
 • Establir aparcaments dissuasius (Park & Rides) per bicicletes i motos.
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)