El pdM 2020-2025, en tràmit d’aprovació provisional

By pdmobilitat.cat 1 any ago
Home  /  Actualitat  /  El pdM 2020-2025, en tràmit d’aprovació provisional

El Pla Director de Mobilitat 2020-2025 ja es troba en fase de tramitació per a la seva aprovació provisional, darrer pas abans del vistiplau definitiu i de la seva entrada en vigor. Després de 10 mesos de redacció i treball, el procés de participació que ha servit per donar forma al document ha comptat amb una vintena de sessions amb prop de 500 persones i, addicionalment, unes 600 aportacions a la web pdMobilitat.cat.

Un cop materialitzada la seva aprovació inicial el juliol del 2019, el pla ha superat un període d’informació pública i consultes de les administracions implicades, que ha estat de 45 dies hàbils (del 30 de juliol fins el 31 d’octubre), tal i com estableix la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Al llarg d’aquest procés, s’han rebut un total de 21 al·legacions, la majoria d’administracions municipals (7), que demanen, entre d’altres qüestions, coordinació efectiva entre el pdM i els plans supramunicipals, concreció en mesures ambientals, impulsar accions als corredors i garantir un bon mecanisme de seguiment del pdM.

Altres agents que han volgut dir la seva durant l’exposició pública han estat els operadors de transport, que han fet consideracions en relació al transport públic, i diferents empreses i fundacions privades, que s’han expressat en matèries que els hi impliquen efectes directes.

Una vegada passat aquest període d’informació pública i de consultes de les administracions afectades, es procedeix a l’aprovació provisional, incorporant les esmenes derivades i fent els tràmits corresponents a l’òrgan ambiental.

Category:
  Actualitat
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)