Aprovació inicial del pdM 2020‒2025

By pdmobilitat.cat 2 anys ago
Home  /  Actualitat  /  Aprovació inicial del pdM 2020‒2025

El 24 de juliol el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha aprovat inicialment el nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM).

En aquesta aprovació inicial s’ha presentat el document complet del pdM, que inclou l’Emmarcament, la Diagnosi, la Proposta i les Mesures del Pla, a més de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE).

A partir de l’aprovació inicial comença un període d’exposició pública en el que la ciutadania pot fer les aportacions i al·legacions que consideri. Simultàniament a aquest procés d’informació pública, es sotmetrà el document complet del pdM a consulta de les administracions públiques afectades i de les persones interessades, les quals també hauran d’emetre els informes i al·legacions que estimin pertinents. Aquest procés acabarà el 31 d’octubre d’enguany, amb el que es començaran els passos per l’aprovació definitiva del pdM.

11 mesos de feina, de consultes i de participació

Els treballs del pdM van començar el setembre del 2018. Al mes de febrer del 2019 es va fer l’entrega i presentació de la Diagnosi Preliminar Estratègica i del Document Inicial Estratègic (DIE) per iniciar un període de consultes a institucions i organismes. Aquestes  consultes es van resoldre el mes de maig del 2019 amb el Document d’Abast on es van tenir en compte les aportacions rebudes per la redacció del pdM que s’ha aprovat inicialment el 24 de juliol de 2019.

Paral·lelament a la redacció del pla, s’ha portat a terme un procés participatiu amb l’objectiu de recollir les aportacions de la ciutadania en general i dels principals actors implicats en la mobilitat. Al llarg d’aquest procés s’han recollit més de 700 aportacions en línia, s’han fet 22 sessions i accions participatives amb més de 670 persones participants.

Cal recordar que el pdM té per objectiu planificar la mobilitat de persones i mercaderies ‒amb els modes de transport que fan servir pels seus desplaçaments‒ dins de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

Consulteu tota la documentació aprovada inicialment del pdM: https://www.atm.cat/web/ca/document_pdm_2020.php

 

Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (51 articles)