Actualitat

Primera jornada oberta de participació ciutadana

26 d'octubre de 2018
La participació ciutadana del nou pla director de Mobilitat (pdM) 2020 – 2025 inclou sessions de participació a diferents nivells: institucional, territorial i sectorial, grups tècnics específics i participació ciutadana general. Les sessions participatives en la fase de diagnosi es

S’han finalitzat els primers estudis instrumentals del pdM

25 d'octubre de 2018
L’informe territori i socioeconòmic ha estat un dels primers dels estudis instrumentals finalitzats del nou pdM. Les principals conclusions de l’estudi per a l’any 2025 al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) es resumeixen en: S’assoliran els 6 milions

Avenç dels treballs del pdM

25 d'octubre de 2018
Durant aquest 2018, s’ha iniciat la redacció del nou pdM, amb l’objectiu de fer-ne la seva aprovació durant els primers compassos de 2020. El pdM amplia l’àmbit territorial a 12 comarques (el que es denomina Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona o SIMMB) i per tant

Benvinguts i benvingudes a la nova web del pdM

25 d'octubre de 2014
Aquesta nova web és una eina central de comunicació i participació del nou pla director de Mobilitat (pdM) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Aquest recurs ha de servir tant per explicar