Mobilitat

T’ajudem amb els teus desplaçaments pels municipis del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

Sostenibilitat

Amb el nou pdM afavorirem una mobilitat sostenible, eficient i amb menys emissions.

Participació

Hem volgut comptar amb l’opinió de la ciutadania, com a principals usuaris de la mobilitat.

Actualitat

El pdM 2020-2025, en tràmit d’aprovació provisional

3 de desembre de 2019
El Pla Director de Mobilitat 2020-2025 ja es troba en fase de tramitació per a la seva aprovació provisional, darrer pas abans del vistiplau definitiu i de la seva entrada en vigor. Després de 10 mesos de redacció i treball, el procés de participació que ha servit per donar forma al document ha comptat amb una vintena de sessions amb prop de 500 persones i, addicionalment, unes 600 aportacions a la web pdMobilitat.cat. Un cop materialitzada la seva aprovació inicial el juliol del 2019, el pla ha superat un període d’informació pública i consultes de les administracions implicades, que ha estat de 45 dies hàbils (del 30 de juliol fins el 31 d’octubre), tal i com estableix la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. Al llarg d’aquest procés, s’han rebut un total de 21 al·legacions, la majoria d’administracions municipals (7), que demanen, entre d’altres qüestions, coordinació efectiva entre el pdM i els plans supramunicipals, concreció en mesures ambientals, impulsar accions als corredors i garantir un bon mecanisme de seguiment del pdM. Altres agents que han volgut dir la seva durant l’exposició pública han estat els operadors de transport, que han fet consideracions en relació al transport públic, i diferents empreses i fundacions privades, que s’han expressat en matèries que els hi impliquen efectes directes. Una vegada passat aquest període d’informació pública i de consultes de les administracions afectades, es procedeix a l’aprovació provisional, incorporant les esmenes derivades i fent els tràmits corresponents a l’òrgan ambiental.

L’ATM presenta la proposta del Pla Director de Mobilitat 2020-2025

25 de setembre de 2019
El passat 20 de setembre l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona va presentar públicament la proposta del Pla Director de Mobilitat (pdM) 2020-2025 que va ser aprovada inicialment pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Hble. Sr. Damià Calvet, al juliol i que es troba actualment a consulta pública fins a finals del mes d’octubre. Més de 250 persones van assistir a l’acte, que es va celebrar a el Born Centre de Cultura i Memòria. Entre els assistents hi havia representants de les principals administracions i institucions públiques de l’àmbit de la mobilitat de Catalunya, així com representants d’entitats i col·lectius diversos. La benvinguda i presentació institucional va anar a càrrec dels quatre representants de les institucions que participen al pdM: Sr. Isidre Gavín, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Sra. Janet Sanz, Segona tinenta d’alcaldia i Directora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona Sr. Antoni Poveda, vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB Sr. Jaume Mauri, vicepresident primer de l’AMTU Seguidament, el Director de l’Àrea de Mobilitat de l’ATM, el Sr. Lluís Alegre, i el Cap del Servei de Mobilitat de l’ATM, el Sr. Xavier Sanyer, van presentar la diagnosi i la proposta del pla i van fer èmfasi en el fet que ha estat un Pla participatiu, amb diferents sessions pel territori, sectorials, jornades obertes, etc. En total hi han participat més de 1.000 persones i s’han fet més de 750 aportacions mitjançant els recursos participatius en línia. Els tècnics especialistes en mobilitat de les diverses empreses que han donat suport a l’ATM en el procés de redacció del Pla van explicar els 10 eixos que formen la proposta del pdM 2020-2025. La presentació dels temes més destacats del pdM va anar a càrrec de tres experts, que van parlar de com aquestes qüestions s’han tractat dins del Pla. “El pdM des del punt de vista ambiental”, a càrrec del Sr. Nacho Guilera, responsable de la Solució de Ciutat i Territori de Lavola-Anthesis. “Mobility as a Service i Digitalització de la Mobilitat”, a càrrec del Sr. Adrián Guerricagoitia, consultor de l’Institut Cerdà. “Perspectiva de gènere i Accessibilitat”, a càrrec de la Sra. Sara Ortiz Escalante, sociòloga i urbanista del Col·lectiu Punt 6. Finalment, després del torn obert de paraules, el Sr. Pere Torres, Director General de l’ATM, va recollir les conclusions de la jornada i els reptes de futur de la mobilitat.

El Born acollirà la jornada de presentació de la proposta del pdM 2020-2025

6 de setembre de 2019
El proper divendres 20 de setembre la Sala Moragues de El Born, Centre de Cultura i Memòria (carrer Comercial, 12 de Barcelona), acollirà la jornada de presentació pública de la proposta del nou Pla Director de Mobilitat (pdM) que va ser aprovat inicialment el passat 24 de juliol de 2019 pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet. Consulta la documentació aprovada inicialment del nou pdM Precisament, serà el mateix Conseller de Territori i Sostenibilitat qui farà l’acte de benvinguda d’aquesta jornada promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), entitat que ha liderat el procés de redacció del pdM que es va iniciar al setembre de 2018. Aquesta jornada s’organitza amb l’objectiu de presentar els resultats del nou pdM, els seus eixos estratègics, les mesures que planteja, així com els temes més diferencials i destacables del pla. L’acte del proper dia 20 també vol ser un punt de trobada i debat per a tots els agents implicats i interessats en la mobilitat en l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). D’aquesta manera, a més de la Generalitat de Catalunya, hi assistiran representats de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i, per suposat, de l’ATM, com a entitat impulsora del pdM. Descarrega el programa de la jornada Degut a l’interès que desperta el pdM en el territori i a que les places són limitades, és necessària la inscripció prèvia per poder assistir a aquesta jornada. Inscripció a la jornada de presentació de la proposta del pdM Si tens alguna qüestió sobre el pdM que t’agradaria plantejar durant la Jornada, pots enviar-la a través del següent link abans del 18 de setembre: Fes-nos arribar la teva pregunta sobre el pdM La Sala Moragues de El Born‒CCM és un espai polivalent de 350 m2 amb un gran escenari i capacitat per a 250 persones en un entorn monumental i ple d’història. Les seves instal·lacions estan preparades per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat auditiva.

Aprovació inicial del pdM 2020‒2025

31 de juliol de 2019
El 24 de juliol el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha aprovat inicialment el nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM). En aquesta aprovació inicial s’ha presentat el document complet del pdM, que inclou l’Emmarcament, la Diagnosi, la Proposta i les Mesures del Pla, a més de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE). A partir de l’aprovació inicial comença un període d’exposició pública en el que la ciutadania pot fer les aportacions i al·legacions que consideri. Simultàniament a aquest procés d’informació pública, es sotmetrà el document complet del pdM a consulta de les administracions públiques afectades i de les persones interessades, les quals també hauran d’emetre els informes i al·legacions que estimin pertinents. Aquest procés acabarà el 31 d’octubre d’enguany, amb el que es començaran els passos per l’aprovació definitiva del pdM. 11 mesos de feina, de consultes i de participació Els treballs del pdM van començar el setembre del 2018. Al mes de febrer del 2019 es va fer l’entrega i presentació de la Diagnosi Preliminar Estratègica i del Document Inicial Estratègic (DIE) per iniciar un període de consultes a institucions i organismes. Aquestes  consultes es van resoldre el mes de maig del 2019 amb el Document d’Abast on es van tenir en compte les aportacions rebudes per la redacció del pdM que s’ha aprovat inicialment el 24 de juliol de 2019. Paral·lelament a la redacció del pla, s’ha portat a terme un procés participatiu amb l’objectiu de recollir les aportacions de la ciutadania en general i dels principals actors implicats en la mobilitat. Al llarg d’aquest procés s’han recollit més de 700 aportacions en línia, s’han fet 22 sessions i accions participatives amb més de 670 persones participants. Cal recordar que el pdM té per objectiu planificar la mobilitat de persones i mercaderies ‒amb els modes de transport que fan servir pels seus desplaçaments‒ dins de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). Consulteu tota la documentació aprovada inicialment del pdM: https://www.atm.cat/web/ca/document_pdm_2020.php