Una sessió territorial doble dedicada a les comarques del Maresme i el Garraf

By pdmobilitat.cat 3 mesos ago
Home  /  Actualitat  /  Una sessió territorial doble dedicada a les comarques del Maresme i el Garraf

El passat 7 de març es van celebrar dues sessions de participació territorial del Pla Director de Mobilitat 2020 – 2025 (pdM) dedicades a les comarques del Garraf i el Maresme. Aquestes dues comarques litorals de la metròpolis de Barcelona tenen certa similitud en les seves problemàtiques de mobilitat, per això es va plantejar una sessió doble per tractar en una mateixa jornada aquest territori costaner.

La territorial del Maresme, que va tenir lloc a Mataró durant el matí, va canviar el format habitual d’altres sessions participatives i es va plantejar com un grup de debat mentre s’anaven mostrant diferents aspectes de la diagnosi. Les principals inquietuds o peticions dels assistents van ser:

 • La necessitat de connectar els municipis el Maresme amb un servei d’autobús que estigui coordinat amb els horaris de Rodalies.
 • Respecte la xarxa ferroviària, es va destacar la necessitat d’un accés directe a l’aeroport des del Maresme , la millora del temps de viatge o la connexió amb el Vallès Oriental.
 • La conveniència de potenciar els Park&Ride com a punts clau en les etapes dels desplaçaments i per afavorir l’aportació de viatgers al transport públic.
 • El nou sistema tarifari integrat i quins canvis impliquen a la comarca.
 • El nou escenari de peatges.
 • La necessitat d’un canvi de gestió de la xarxa viària per fer una bona redistribució del trànsit.
 • Les externalitats del transport, lligats majoritàriament al pas de la N-II per la comarca, com l’accidentalitat, la qualitat de l’aire i el soroll.

Per la tarda, l’equip del pdM es va traslladar a Vilanova i la Geltrú per realitzar la territorial del Garraf. Aquesta sessió va comptar amb la presència de Lluís Giralt, el Conseller de medi ambient del Consell Comarcal del Garraf, que va fer un repàs dels temes de mobilitat més importants del territori.

La sessió del Garraf va recuperar el plantejament d’altres sessions participatives, organitzant els assistents per equips de treball i amb un debat plenari posterior sobre les temàtiques tractades, que van ser:

 • Les connexions intermunicipals a peu o en bicicleta.
 • L’aixecament del peatge de la C-32 pel Garraf, la redistribució del trànsit viari i les mesures associades, com la pacificació de la carretera de la costa.
 • Els canvis en el sistema tarifari integrat actual, amb unes tarifes que afavoreixin els desplaçaments interns per la comarca.
 • L’accessibilitat en transport públic en urbanitzacions disperses del Garraf.
 • Altres temes d’interès com l’educació viària o els camins escolars.
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (38 articles)