Sessions sectorials sobre la qualitat percebuda del transport públic i sobre medi ambient i salut

By pdmobilitat.cat 3 mesos ago
Home  /  Actualitat  /  Sessions sectorials sobre la qualitat percebuda del transport públic i sobre medi ambient i salut

El passat 21 i 22 de març es van celebrar dues sessions de participació sectorials del Pla Director de Mobilitat 2020 – 2025 (pdM) a la ciutat de Barcelona.

La Sala de Juntes de la seu de l’ATM va acollir la primera d’aquestes dues sessions sectorials, que va tractar la qualitat percebuda pels usuaris de transport públic i en la que els operadors i administracions van presentar els resultats de les seves enquestes de qualitat.

Lluis Alegre, Director Tècnic de l’ATM, i Sergi Martínez‒Abarca, Cap de Servei de Gestió de Transport de l’ATM, van presentar la sessió posant en context la situació actual del nou pdM i recordant les mesures que sobre la qualitat percebuda es van tractar a l’anterior pdM (2013‒2018).

Una eina de participació digital, que permetia els assistents respondre algunes preguntes sobre la qualitat percebuda, va obrir la part de participació de la sessió sectorial. La reflexió individual que van permetre aquestes preguntes ràpides va donar pas als treballs en equip dels que van sortir interesants conclusions, entre les que destaquem les següents:

  • La utilitat de les enquestes de satisfacció al client per millorar els serveis de transport públic oferts.
  • La utilitat d’una possible homogeneïtzació de les enquestes entre operadors, però caldria definir clarament els elements possibles a comparar.
  • Les millores de la qualitat percebuda es troben en l’oferta, la freqüència i l’accessibilitat, entre d’altres aspectes.
  • Els reptes del pdM per millorar la qualitat percebuda del servei es troben en qüestions com la unificació de la imatge del transport públic o la seva governança.

El 22 de març va tenir lloc la segona sessió sectorial a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES), que va tractar els aspectes ambientals i de salut en la mobilitat, en el marc del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA) i el pdM.

Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, i Lluis Alegre, Director Tècnic de l’ATM, van presentar aquesta sessió, posant èmfasi en que el PAMQA i el pdM són dos plans que coincideixen en l’esfera temporal i territorial i, per tant, cal que treballin conjuntament.

Per iniciar la fase de participació es va fer una breu introducció dels temes ambientals i de salut per part de dos experts vinculats en la redacció del nou pdM. Després es van plantejar quatre preguntes clau que van servir als assistents per reflexionar en grup i fer propostes en termes de governança, benefici social i viabilitat tècnica i econòmica.

En aquesta fase de participació es va generar un debat molt profitós del que van sorgir resultats tan interessants com aquests:

  • Els impactes sobre la salut, el sistema respiratori i la salut mental es van considerar com a prioritaris.
  • Les campanyes publicitàries i la sensibilització a través de les xarxes socials van ser les accions de sensibilització ciutadana més rellevants, amb un benefici social important, tot i els problemes de governança que poden generar durant la seva implementació.
  • Les millores en el transport públic, la mobilitat activa i la penalització del vehicle privat van ser les mesures destacades per desincentivar el vehicle privat. La governança va tornar a ser l’aspecte més difícil per aquest tipus d’accions.
  • Finalment, es va comentar la internalització dels costos sanitaris com un indicador per mesurar la relació entre mobilitat i salut.
Categories:
  Actualitat, News
Aquesta publicació s'ha compartit 0 vegades
 000
About

 pdmobilitat.cat

  (42 articles)