Mobilitat

T’ajudem amb els teus desplaçaments pels municipis del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

Sostenibilitat

Amb el nou pdM afavorirem una mobilitat sostenible, eficient i amb menys emissions.

Participació

Volem comptar amb l’opinió de la ciutadania, com a principals usuaris de la mobilitat.

Actualitat

Presència dels principals operadors a la sessió sectorial sobre transport públic

16 d'abril de 2019
El passat divendres 12 d’abril es va celebrar a la seu de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) una important sessió de participació sectorial amb la presència destacada de les principals administracions i operadors de transport públic ferroviari i per carretera. Es va aprofitar el marc de la Comissió d’Operadors de l’ATM per organitzar aquesta sessió sobre el transport públic dins dels treballs dels dos grans plans que s’estan desenvolupant, el nou Pla Director de Mobilitat 2020‒2025 (pdM) i el Pla Director d’Infraestructures 2021‒2030 (pdI). Lluis Alegre, Director Tècnic de l’ATM, va presentar la sessió posant en context la situació actual dels dos plans, el pdM i el pdI. Seguidament, es va fer una completa diagnosi de la mobilitat actual per ferrocarril i carretera que va permetre plantejar diferents idees i qüestions per generar un debat constructiu i innovador. Després d’aquesta part inicial es van establir cinc grups que van reflexionar en equip sobre els temes plantejats. Van sorgir nombroses propostes d’aquests treballs que van alimentar el debat posterior. Destaquen les següents: En relació les connexions radials a la corona metropolitana, es va parlar d’establir carrils per autobusos ‒especialment a l’eix Manresa-Barcelona‒, la necessitat de desdoblar la línia ferroviària R3 i millorar el servei dels trens semidirectes. Respecte a les connexions no radials, els assistents van destacar la necessitat d’establir intercanviadors perifèrics i de potenciar la línia ferroviària R8. Pel que fa al metro de Barcelona, els grups van parlar de fer més connexions amb el tramvia i entre línies per donar una oferta de servei global, a més de millorar els intercanviadors, la informació al client i els serveis complementaris. Respecte a les connexions Vallès‒Barcelona, es van tractar les diferents opcions de túnels, la necessitat de fomentar alguns dels serveis de bus i els intercanviadors amb Rodalies. En relació al servei de Rodalies, l’increment de la freqüència de la R4, els projectes de nous túnels a Barcelona, completar el tancament de la línia R1 amb la R7 per Cerdanyola i la supressió de l’estació de mercaderies de Granollers van ser els temes més destacats. Els grups de treball també van tractar altres temes importants com establir les distàncies mínimes entre les terminals dels autobusos, augmentar la freqüència per evitar la sobresaturació dels autobusos, revisar el model tarifari o la digitalització del nou sistema de transport públic.  

Torn del Vallès Occidental per participar en la mobilitat del futur

10 d'abril de 2019
El dilluns 8 d’abril va arribar el torn del Vallès Occidental per participar en el desenvolupament del Pla Director de Mobilitat (pdM). La sessió territorial organitzada per l’equip de l’ATM va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental a Terrassa. La gerent del Consell Comarcal, Núria Carrés, va donar la benvinguda als assistents que suposaven una nodrida representació de les entitats i organitzacions del territori, que inclou 33 municipis i una població de més de 800.000 habitants. En aquesta benvinguda la gerent també va tractar les sinergies entre el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i el pdM. La primera part de la sessió va comptar amb una presentació de la diagnosi de la mobilitat de la comarca a partir de les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF). Després es va fer una dinàmica amb preguntes ràpides que van posar en context les temàtiques a tractar pels grups de treball. El treball en grup va ajudar a identificar les inquietuds del territori i va servir per generar un debat viu sobre els reptes de la mobilitat futura a la comarca i en l’àmbit d’actuació del pdM. En el debat plenari es van tractar els temes següents: La problemàtica de l’alta congestió de les principals vies urbanes i les d’alta capacitat de la comarca. La falta d’aparcaments dissuasius (Parks & Rides) fora de les grans ciutats, per accedir des de municipis més petits. La manca de transport públic accessible, tant a les estacions i vehicles d’ADIF com als autobusos interurbans. La necessitat d’impulsar la connectivitat ferroviària en l’eix Terrassa-Sabadell La millora de les relacions internes a la comarca per fer una xarxa efectiva de transport públic. La manca d’inversió transversal ‒viària i ferroviària‒ en l’eix Terrassa-Granollers i en les relacions transversals a la comarca. Els desplaçaments particulars generats pels moviments escolars que indiquen la necessitat de potenciar el transport escolar a municipis amb dispersió de població (urbanitzacions). La intermodalitat amb altres mitjans de transport per afavorir la mobilitat activa. Una adequada planificació i governança entre municipis per millorar la mobilitat de mercaderies i dels centres generadors de mobilitat (CGM). En aquest sentit, també cal potenciar les connexions entre els centres urbans i els CGM. El col·lapse de les infraestructures properes als polígons de Barberà i l’augment dels desplaçaments de mercaderies amb l’e-commerce.

El Vallès Oriental i el Baix Llobregat també participen en el pdM

1 d'abril de 2019
Dues noves sessions territorials s’han sumat a la llarga llista d’activitats de participació presencial que està desenvolupant el Pla Director de Mobilitat (pdM). En aquesta ocasió, l’equip del pdM es va traslladar a les comarques del Vallès Oriental i del Baix Llobregat per recollir l’opinió dels agents implicats en la mobilitat actual i futura de la zona. La primera sessió territorial va tenir lloc el passat dia 27 de març a la seu del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental a Granollers i va seguir l’estructura habitual d’aquestes sessions participatives. El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Ignasi Valls, va fer una presentació de l’acte i, tot seguit, es va realitzar una exposició de la situació actual del pdM i de la diagnosi de la mobilitat i de les xarxes de transport en aquesta comarca. Posteriorment, es va donar pas a la dinàmica de grups amb la que els assistents van poder treballar propostes sobre les temàtiques que tracta el pdM. Finalment, es van debatre aquestes propostes de les que van sorgir aspectes de gran interès, entre els que destaquen els següents: La necessitat de millora de la línia ferroviària R3 de Rodalies. La importància dels punts intermodals en zones amb baixes densitats de població. La gestió i planificació coordinada entre municipis i la regulació supramunicipal que implica. El canvi de model actual de mobilitat i els canvis socials i culturals que s’han de fer. La segona sessió territorial va tenir lloc un dia després, a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat. Aquesta reunió es va desenvolupar en el marc del 9è Fòrum de la Mobilitat del Baix Llobregat ‒una trobada periòdica d’administracions i agents del territori‒ pel que va comptar amb la presència de Josep Perpinyà, el president del Consell Comarcal, i de Xavier Amate, el conseller comarcal de Mobilitat, que van explicar els reptes que es tractaven en la novena edició del Fòrum. Posteriorment, es va donar pas a la dinàmica participativa en grups i al debat plenari. L’àmplia assistència a la sessió va possibilitar un diàleg engrescador del que van sorgir aquests temes destacats: La intermodalitat i els Park & Ride (aparcaments dissuasius) com a factors claus per augmentar els usuaris de transport públic. La millora de la informació pels usuaris dels serveis de transport públic. La millora de la connectivitat entre els municipis de la comarca i, especialment, entre les dues vores del riu Llobregat. L’electrificació dels diferents modes de transport.

Sessions sectorials sobre la qualitat percebuda del transport públic i sobre medi ambient i salut

25 de març de 2019
El passat 21 i 22 de març es van celebrar dues sessions de participació sectorials del Pla Director de Mobilitat 2020 – 2025 (pdM) a la ciutat de Barcelona. La Sala de Juntes de la seu de l’ATM va acollir la primera d’aquestes dues sessions sectorials, que va tractar la qualitat percebuda pels usuaris de transport públic i en la que els operadors i administracions van presentar els resultats de les seves enquestes de qualitat. Lluis Alegre, Director Tècnic de l’ATM, i Sergi Martínez‒Abarca, Cap de Servei de Gestió de Transport de l’ATM, van presentar la sessió posant en context la situació actual del nou pdM i recordant les mesures que sobre la qualitat percebuda es van tractar a l’anterior pdM (2013‒2018). Una eina de participació digital, que permetia els assistents respondre algunes preguntes sobre la qualitat percebuda, va obrir la part de participació de la sessió sectorial. La reflexió individual que van permetre aquestes preguntes ràpides va donar pas als treballs en equip dels que van sortir interesants conclusions, entre les que destaquem les següents: La utilitat de les enquestes de satisfacció al client per millorar els serveis de transport públic oferts. La utilitat d’una possible homogeneïtzació de les enquestes entre operadors, però caldria definir clarament els elements possibles a comparar. Les millores de la qualitat percebuda es troben en l’oferta, la freqüència i l’accessibilitat, entre d’altres aspectes. Els reptes del pdM per millorar la qualitat percebuda del servei es troben en qüestions com la unificació de la imatge del transport públic o la seva governança. El 22 de març va tenir lloc la segona sessió sectorial a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES), que va tractar els aspectes ambientals i de salut en la mobilitat, en el marc del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA) i el pdM. Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, i Lluis Alegre, Director Tècnic de l’ATM, van presentar aquesta sessió, posant èmfasi en que el PAMQA i el pdM són dos plans que coincideixen en l’esfera temporal i territorial i, per tant, cal que treballin conjuntament. Per iniciar la fase de participació es va fer una breu introducció dels temes ambientals i de salut per part de dos experts vinculats en la redacció del nou pdM. Després es van plantejar quatre preguntes clau que van servir als assistents per reflexionar en grup i fer propostes en termes de governança, benefici social i viabilitat tècnica i econòmica. En aquesta fase de participació es va generar un debat molt profitós del que van sorgir resultats tan interessants com aquests: Els impactes sobre la salut, el sistema respiratori i la salut mental es van considerar com a prioritaris. Les campanyes publicitàries i la sensibilització a través de les xarxes socials van ser les accions de sensibilització ciutadana més rellevants, amb un benefici social important, tot i els problemes de governança que poden